Vaikuttaako musiikki mielentilaasi?

heinäkuu 10, 2018

Muinaisten esi-isiemme rummunlyönneistä nykypäivän rajattomiin suoratoistopalveluihin, musiikki on olennainen osa ihmiskokemusta.

Vaikuttaako musiikki mielentilaasi?

Tutkijat ovat pohtineet musiikin mahdollisia terapeuttisia ja mielenalan parantamisen vaikutuksia vuosisatojen ajan. Jopa surullinen musiikki antaa kuuntelijalleen nautintoa ja lohtua, todettiin Durhamin Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa, joka julkaistiin PLOS ONE:ssa. Tutkimuksessa todettiin myös, että joillekin ihmisille surullinen musiikki voi aiheuttaa kielteisiä, syvän surun tunteita. Tutkimus sisälsi kolme kyselyä, joihin osallistui yli 2400 ihmistä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Suomessa, joissa keskityttiin surullisten kappaleiden kuuntelemiseen liittyviin tunteisiin ja muistoihin. Suurin osa osallistujien ilmoittamista kokemuksista oli myönteisiä.

Surullinen ja myönteinen musiikki

”Tulokset auttavat meitä määrittelemään tapoja, joilla ihmiset säätelevät mielentilaansa musiikin avulla, sekä sitä, miten musiikkikuntoutus ja musiikkiterapia voivat hyödyntää näitä mukavuus-, helpotus- ja nauttimisprosesseja”, sanoo johtava tutkija, Tuomas Eerola, Ph .D., Durhamin yliopiston musiikkihavainnon professori, lehdistötiedotteessa. Hän sanoi myös, että tutkimus voi auttaa löytämään syitä surullisen musiikin kuuntelemiseen ja välttämiseen. Aiemmin julkaistussa Journal of Consumer Research -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että ihmiset haluavat mieluummin surullista musiikkia, kun he ovat kokeneet syvän ihmissuhteen menetyksen, kuten parisuhteen päättyessä. Tämän tutkimuksen tekijät ehdottivat, että surullinen musiikki korvaa menetetyn suhteen. He vertasivat sitä empaattiseen ystävään, joka todella ymmärtää, mitä olet käymässä läpi.

Toiset tutkimukset keskittyvät siihen, miten iloinen musiikki voi saada meidän iloisempaan mielentilaan. Vuoden 2013 tutkimuksessa Journal of Positive Psychology -lehdessä todettiin, että ihmiset, jotka kuuntelivat myönteistä musiikkia, voisivat parantaa mielentilaansa ja lisätä onneaan vain kahdessa viikossa. Tutkimuksessa osallistujille annettiin ohjeita yrittää parantaa mielentilaansa, mutta he onnistuivat vain, kun he kuuntelivat Coplandin myönteistä musiikkia sen sijaan että kuunteliva. Stravinskyn surullisempia kappaleita. Onnellisempi mieliala tuo mukanaan positiivisia tunteita. Lehdistötiedotteessa johtava tutkija Yuna Ferguson totesi, että onnellisuus on liittynyt parempaan fyysiseen terveyteen, korkeampiin tuloihin ja suhteiden tyytyväisyyteen.

Musiikki terapiana

American Music Therapy Association (AMTA) kertoo, että musiikkiterapiaohjelmat voidaan suunnitella sellaisten tavoitteiden saavuttamiseksi kuin stressin hallintaan, muistin parantamiseen ja kivun lievittämiseen. Saattaa tuntua yllättävältä, että musiikki voi auttaa ihmisiä selviytymään fyysisistä kivuista, mutta tutkimus on osoittanut selkeän yhteyden. The Lancetin vuonna 2015 tekemä katsaus totesi, että ihmiset, jotka kuuntelivat musiikkia ennen leikkausta, sen aikana tai sen jälkeen, kokivat vähemmän kipua ja ahdistusta verrattuna potilaisiin, jotka eivät kuunnelleet musiikkia. Musiikin kuuntelijat eivät edes tarvinneet yhtä paljon kipulääkitystä. Nämä tulokset saatiin tutkimalla 73 eri tutkimuksesta saatuja tietoja, joihin osallistui yli 7000 potilasta.

 

Musiikki terapiana

Ihmiset, jotka kokivat hieman suuremman kivun vähenemisen ja tarvitsivat vähiten kipulääkitystä, olivat ne, jotka saivat valita oman musiikkinsa. ”Musiikki on tukeilematon, turvallinen ja halpa interventio, jonka pitäisi olla kaikkien leikkauspotilaiden käytettävissä”, englanninkielinen Brunelin yliopiston johtava tutkija Catherine Meads, Ph.D., suositteli lehdistötiedotteessa. Kroonisten sairauksien hoidossa musiikkiterapialla voi olla myös merkittävä rooli. Äskettäisessä World Journal of Psychiatry -lehden katsauksessa todettiin, että musiikkiterapia voi olla tehokas hoito mielenterveyshäiriöihin, jotka liittyvät neurologisiin tiloihin, mukaan lukien Parkinsonin tauti, dementia, aivohalvaus ja multippeliskleroosi. Tutkijat myös totesivat, että musiikki on pätevä hoito masennuksen ja ahdistuksen vähentämiseksi sekä mielialan, itsetunnon ja elämänlaadun parantamiseksi. He totesivat myös, että missään kokeissa ei raportoitu kielteisiä sivuvaikutuksia, joka tekee musiikista riskittömän hoitomuodon. Barry Goldstein, äänitystieteilijä, joka on opiskellut musiikin värähtelyvaikutuksia yli 25 vuotta, sanoo, että musiikilla on syvällinen vaikutus aivoihin. Conscious Lifestyle -lehden sarakkeessa Goldstein kirjoitti, että musiikki voi todella parantaa aivotoimintoja. Hän sanoi, että musiikki voi herättää tunteita, auttaa palauttamaan muistoja, stimuloimaan uusia hermoyhteyksiä ja aktiivista huomiota.

Filed in: Uutiset

About the Author:

Comments are closed.