Musiikin käyttö stressinhallinnassa

syyskuu 12, 2019

Musiikilla tiedetään olevan parantavia vaikutuksia jo muinaisista ajoista lähtien. Sitä on käytetty avuksi erilaisten tunteiden ilmaisuun ja helpottamaan vaikeuksien keskellä kamppailevia ihmisiä. Iloa ja rakkautta on ilmaistu hyväntuulisella musiikilla, tuskaa ja vihaa aggressiivisilla melodioilla ja surua melankolisilla sävelillä. Musiikin avulla moni ihminen onnistuu myös ennaltaehkäisemään ristiriitoja ja vaikeita tunteita.Musiikin vaikutuksia ihmiseen on tutkittu jo muinaisista Kreikan ajoista lähtien. Filosofit uskoivat, että musiikilla oli voima vaikuttaa ja muuttaa ihmistä. He tutkivat paljon musiikin käyttöä psykoterapeuttisiin hoitoihin ja muun muassa säännöllisellä musiikilla pyrittiin korjaamaan sairauden aiheuttamaa epätasapainoa. Musiikki oli kiinnostavaa myös siksi että sen todettiin vaikuttavan ihmiseen kokonaisvaltaisesta, sekä kehoon että mieleen yhtä aikaa. Huomattiin myös, että musiikilla oli mahdollisuus saada yhteys ihmisiin, joihin se muuten oli lähes mahdotonta. Sitä alettiin käyttää säännöllisesti erityisesti erilaisten mielenterveysongelmien hoidossa. Sen yksi hyvistä puolista oli myös se, että sitä voitiin käyttää kaikenikäisille ja sen kuuntelemiseen ei tarvinnut potilaan itse olla mitenkään musikaalinen.

Musiikin voima

Nykyaikainen elämä on nopeatahtista ja suorituskeskeistä. Erilaiset aikataulut pitävät ihmiset kiireisenä ja monet ulkopuoliset asiat vaikuttavat meihin tavalla, joka helposti muodostaa stressiä ja levottomuutta. Toiset ihmiset osaavat käsitellä stressiä ja rentoutua pois siitä olotilasta. Toisinaan kuitenkin voi käydä niin että ihminen käy liian kierroksilla ja stressitasot nousevat liian korkeiksi. Silloin oman mielen rauhoittaminen on hankalaa ja musiikki voi tulla tehokkaaksi avuksi stressinhallintaan.Erilaiset ihmiset pitävät erilaisesta musiikista ja sillä on erilaisia vaikutuksia ihmisiin. Sama hevimetalli musiikki mikä saa toiselle aikaan päänsäryn voi antaa jollekin muulle energiaa ja voimauttavan tunteen. Itsellemme mieluinen musiikki kuitenkin saa aikaan hyvän harmonian hyviä tunteita kuten rentoutuneisuutta, iloa, voimaa ja yhteenkuuluvuutta.

tunne musiikkia

Kehomme reagoi heti musiikkia kuullessaan. Alitajunnassamme reagoimme musiikin eri värähtelyihin, tahdistumme rytmeihin ja jollain primitiivisellä tasolla samaistumme sen eri äänenväreihin ja –korkeuteen. Se saa aikaan myös monia tunneperäisiä muistoja, jotka määrittelevät kuinka koemme musiikin mielessämme. Suomessa Jyväskylän yliopisto on tutkinut paljon musiikin vaikutuksista ihmisiin. Monesti ihminen käyttää musiikkia terapeuttisesti aivan huomaamattaan. Stressaavassa elämänvaiheessa oleva ihminen voi istua kahvilassa hermostuneena nopealla kahvilla. Yhtäkkiä taustalla voi soida jokin hänen lempikappaleistaan mikä saa hänen mielensä hetkellisesti pois stressistä ja kahvista. Ehkä se toi mieleen jonkun mukavan muiston menneisyydestä ja mieli ajautuu tämän muiston vietäväksi.Teemme itsellemme musiikkiterapiaa myös täysin tietoisesti. Jotkut tykkäävät kuunnella musiikkia lenkkeillessään kuulokkeiden välityksellä, toiset laittaessaan ruokaa ja toiset muuten vaan iltaa istuessaan. Kuunnellessaan musiikkia ihminen käy läpi erilaisia tunnetiloja ja pystyy käsittelemään tunteita, ajatuksiaan, pelkojaan ja toiveitaan. Riippuu täysin kuuntelemastamme musiikista minkälaisia tunnetiloja ja ajatuksia se meissä herättää.

Musiikin käyttö terapiassa

Toisinaan stressinsietokyky ylittyy niin pahasti, että ihminen päättää hakea ammattiapua stressinhallintaan. Tässä vaiheessa elämänlaatu on jo selvästi huonontunut liiallisen stressin takia ja ihmisen fyysinen kunto on myös heikentynyt jatkuvan levottomuuden seurauksena. Erilaiset terapiaistunnot stressin hallitsemiseksi ovatkin varsin yleisiä nykyajan yhteiskunnassa. Suomessa on tutkittu ja käytetään paljon musiikkia terapian muodossa.Musiikkiterapiassa käytetään lähinnä soittamista, laulamista ja kuuntelua sen päämenetelminä. Sitä voidaan myös yhdistää muihin tehtäviin kuten kirjoittamiseen ja piirtämiseen. Stressinhallinnassa sen halutaan erityisesti rentouttavan ja vapauttavan ihmisen kehon ja mielen. Se antaa mahdollisuuden käsitellä asioita syvemmin ja auttavan potilasta avautumaan enemmän kohtaamistaan vaikeuksista ja stressin aiheuttajista. Musiikki voi olla todellinen ihmeparantaja ihmisen matkassa parempaan oloon.

Filed in: Uutiset

About the Author:

Comments are closed.