Musiikin hyödyt lapsen kehitykseen

huhtikuu 15, 2021

Musiikki on erittäinen monipuolinen asia, joka on varmasti vaikuttanut monen elämään jossain vaiheessa. Se on osana monessa eri asiassa läsnä ja musiikki myös tarjoaa monia mahdollisuuksia harrastuksille. On tutkittu, että musiikki auttaa meitä rauhoittumaan ja soittaminen on hyödyllistä myös aikuisten mielelle. Mutta voiko musiikkia käyttää hyödyksi lasten kehitykseen ja oppimiseen? Vastaus on kyllä ja seuraavaksi katsommekin, minkälaisia vaikutuksia musiikilla on ja miten voimme lisätä positiivisia vaikutuksia myös arjessa.

Itsetunto

Lapsilla ja nuorilla itsetunnon rakentaminen on vasta alussa, joten on hyvä etsiä asioita, jotka tukevat sitä. Musiikki herättää meissä tunteita, joten se myös auttaa ilmaisemaan niitä. Erityisesti pienillä lapsilla on vain rajallinen määrä mahdollisuuksia itseilmaisuun, joten musiikki on erinomainen lisä. Jos musiikista saa uuden harrastuksen, myös uusien ystävien saaminen on mahdollista. Lapsille on tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia harrastuksiin ja musiikki on suuressa osassa näitä kursseja. Nuori voi tietysti osallistua näille kursseille joko vanhemman kanssa tai yksin, riippuen juuri iästä ja sen sisällöstä.

Harrastuksena musiikki on siitä hyvä, että yleensä soittaminen ja laulaminen tapahtuvat ryhmässä. Uusien ystävien saaminen on siis helpompaa ja lapsi oppii taitoja, joita ryhmässä olemiseen tarvitaan. Oman soittamisen lisäksi lapsi huomioi myös muiden musisoinnin ja oppii seruaamaan sitä. Keskittymiskyvyn kehittäminen on siis suuressa osassa tätä harrastusta ja siitä on paljon hyötyä tulevaisuudessa.

Soittamisen kanssa lapsilla ja nuorilla on se etu, että he uskaltavat kokeilla asioita herkemmin kuin vanhemmat. Vaikka kokeilu ei onnistuisi ensimmäisellä kerralla, lapsi ei vielä nolostu samalla tavalla ja laulamisesta voi tehdä hauskan leikin. Kun sanat ovat helppoja ja ne yhdistää menevään rytmiin, saadaan aikeiseksi jo leikki, joka kehittää lapsen taitoja monella tavalla.

Kehon hallinta ja kielen kehitys

Kehon hallinta ja kielen kehitys

Erilaiset äänet vaikuttavat paljon lapsen kehitykseen, joten vanhempien on hyvä ottaa selvää kaikista asioista, jotka lapsen ympärillä voivat olla. Joillekin lapsille äänet toimivat häiriönä ja saattavat vaikuttaa negatiivisesti jaksamiseen ja keskittymiseen. Kuitenkin, jos lapsi osoittaa kiinnostusta musiikkia kohtaan, voidaan kokeilla erilaisia harrastuksia, jotka auttavat lasta kehittämään omia taitoja. Esimerkiksi kielen kehityksessä musiikki on hyvä tapa auttaa lasta oppimaan sanojen ääntämistä. Mieleinen ja hauska laulu rohkaisee lasta kokeilemaan erilaisia sanoja ja lopulta myös lauseita. Lapsille suunnatut laulut erityisesti ottavat huomioon iän ja kehityksen, jolloin niiden ymmärtäminen on helpompaa. Ensimmäinen askel on tietenkin se, että lapsi kuulee sanat ja musiikin, jonka jälkeen niiden toistaminen tulee luonnostaan. Tiedämme sen, että musiikki ja laulut kehittävät molempia aivojemme puoliskoja, joten lapsen kehitys siis saa monipuolisesti haastetta. Laulut ja lorut siis auttavat lasta myös ajattelemaan sanojen avulla ja tämä vaikuttaa positiivisesti myös puhumiseen ja sen aloittamiseen. Musiikkiin ja lauluihin voi myös liittää tanssimisen, jolloin lapsi muistaa ne paremmin. Liikkeet tehostavat muistia ja tietysti tämä parantaa myös kehon hallitsemista ja liikkeiden kontrollointia.

Jos musiikin yhdistää osaksi juhlia tai syntymäpäiviä, lapsi osaa luoda myös muistoja ja mielikuvia näistä tilanteista paremmin. Hyvä asia musiikissa on myös se, että sen voi yhdistää osaksi arkea milloin vain. Kyseessä ei siis aina tarvitse olla harrastus tai ohjattu toiminta, vaan voit luoda erilaisen tunnelman musiikin avulla. Musiikki kannattaa ottaa osaksi lapsen elämää jo hyvissä ajoin, mutta kannattaa kuitenkin pitää huoli äänenvoimakkuudesta. Pienen lapsen korvat eivät ole vielä kehittyneet ja ovat herkemmät. Musiikissa on siis monia hyviä puolia, joten kannattaa ehdottomasti tutustuttaa lapsi erilaisiin lauluihin ja soittimiin myös.

Filed in: Uutiset

About the Author:

Comments are closed.