Klassinen musiikki voi auttaa sinua opinnoissasi

maaliskuu 20, 2019

Musiikin voima on ihmeellinen. Tietynlainen musiikki antaa energiaa, toinen taas rauhoittaa. Tietyt kappaleet saavat mielen kevenemään ja toiset taas vetävät apeaksi. Musiikin vaikutusta mieleen on tutkittu paljon. Tutkimuksissa ollaan pystytty havaitsemaan selkeä yhteys niin virkeystilassa, tunteissa kuin käsitteellisessä ajattelussakin.

Klassinen musiikki voi auttaa sinua opinnoissasi

Aivotutkijat ovat hämmästyneitä tuloksista, joita aivokuvaukset ja testiryhmät ovat paljastaneet. Musiikin kuuleminen saa aivoissa aktivoitumaan alueita, jotka säätelevät huomiokykyä, vireyttä, muistia ja keskittymistä. Kaikista voimakkain vaikutus aivojen toimintaan on musiikilla, joka miellyttää kuulijaansa.

Mitä aivoissa tapahtuu, kun kuuntelemme musiikkia?

Mielen ja musiikin yhteys ei ole vain summittaisia yhtäläisyyksiä, vaan niitä voidaan selittää tieteen avulla. Esimerkiksi lempimusiikin kuuntelu aktivoi accumbens-tumakkeen, joka tuottaa dopamiinia, luonnollista mielihyvähormonia. Tuotannon aktivointiin tarvitaan yleensä jokin voimakas ulkopuolinen ärsyke. Musiikkia kuunnellessa aivoissa aktivoituvat kuuloaivokuoren lisäksi motoriset alueet. Myös oman pään sisällä tapahtuva sävelen hyräily saa saman reaktion aikaan. Vaikutukset ulottuvat suoraan mantelitumakkeeseen ja hippokampukseen saakka, eli aivojen syvimpiin osiin. Mantelitumake ottaa osaa vaistonvaraisen toiminnan laukaisemiseen, sekä vastaa tunteista ja muistoista. Hippokampus sen sijaan tunnistaa esimerkiksi stressihormoneita.

 

Klassinen musiikki aktivoi aivojen muistityökaluja

 

Erityisesti klassisella musiikilla on tutkitusti rauhoittavia vaikutuksia. 1500-, 1600- ja 1700-luvuilta kantautuvat sävelet auttavat rentoutumaan kaikkein parhaiten. Siinä missä energinen ja vauhdikas jytinä voi lisätä stressiä, rauhallisen musiikin kuunteleminen tehostaa keskittymiskykyä. Barokkimusiikin rytmi on yleensä noin 60 lyöntiä minuutissa, mikä on hyvin lähellä kehomme luontaista leposykettä. Keskittymiskyvyn noustessa myös opiskelu on tehokkaampaa. Klassinen musiikkin aktivoi lähes kaikkia muistin alueita. Sensorinen muisti, joka on lyhytaikaista, vain muutamia sekunteja kestävää, takaa vastaanotetun tiedon muodustumisen havainnoksi. Työmuisti on yhtälailla lyhytkestoista, ja aivot käyttävät sitä käsittelemään parhaillaan käytössä olevaa tietoa. Työmuistin varastointiaika on 10-20 sekuntia.  Säiliömuisti on nimensä mukaisesti pitkäkestoisempi. Säiliömuistiin varastoituivat jo käsitellyt tiedot ja kokemukset. Tähän varastoon päätyvät tiedot ja muistot jäävät aivoihimme suhteellisen pysyvästi. Persoonallisuuteemme voimakkaasti vaikuttava episodinen säiliömuisti kerää vahvat elämykset ja kokemukset varastoonsa. Assosiatiiviset alueet ovat laajempia ja monimutkaisempia havaintotoimia ja ajattelua kontroilloivia alueita. Semanttisen säiliömuistin aktivoitumisesta klassista musiikkia kuunnellessa on erityisen paljon hyötyä, sillä se säätelee tietomuistiamme. Opiskelemamme asiat ja tiedot päätyvät semanttisen säiliömuistin käsiteltäviksi. Klassisen musiikin vaikutus aivojen toimintaan perustuu osittain sähköaaltoihin. Ne laskeutuvat tasolle, millä ärsykkeiden vastaanottaminen ja käsitteleminen helpottuu. Tämä vaikuttaa suoraan positiivisesti opiskeluvalmiuteen. Tutkimustulokset ovat pystyneet osoittamaan myös  ADHD-piirteitä omaavien ihmisten pystyvän keskittyvän paremmin tarkkuutta vaativiin tehtäviin klassisen musiikin avulla.

 

Yleinen apuväline opiskeluun

 

Erilaisissa tutkimuksissa ja kyselyissä on saatu selville, että valtaosa lukio- ja yliopisto-opiskelijoista kuuntelevat ainakin ajoittain musiikkia opiskellessaan. Klassisen musiikin osuus kuunnellusta taustamusiikista on korkea. Lähes kaikki musiikin suoratoistopalvelut ovat käyttäneet hyödyksi näitä tutkimustuloksia, ja ovat luoneet opiskeluun positiivisesti vaikuttavia soittolistoja. Opiskelun taustamusiikille on tärkeää, että kuunneltava musiikki on instrumentaalista. Laulettavat sanat kuormittavat samoja alueita, joita käytämme tiedon käsittelyyn, joten ne voisivat heikentää suoriutumista. Mitä monimutkaisempaa ja vaihtelevampaa rytmi on, sitä enemmän vaikutus suuntautuu mielialan nousuun ja virkeyteen. Rauhallisempi rytmi ja harmonisempi kokonaisuus taas virittävät aivot opiskelua varten otolliseen tilaan.


Yleinen apuväline opiskeluun

Voidaan todeta, että useisiin eri tutkimuksiin perustuvat tulokset ovat kaikkiaan todella positiivisia. Klassinen musiikkin voi auttaa suoriutumaan keskittymistä vaativista tehtävistä nopeammin ja tehokkaamin. Valitse opiskellessasi taustalle omaa korvaasi miellyttävää, rauhallista klassista musiikkia – näin saat tehostettua opintohetken huippuunsa. Pitkällä aikavälillä musiikin kuuntelu auttaa myös pitämään aivot aktiivisena vanhuuden alkaessa pikkuhiljaa heikentää toimintoja.

 

Filed in: Uutiset

About the Author:

Comments are closed.