Bachin arvo ymmärrettiin todella vasta hänen kuolemansa jälkeen

lokakuu 11, 2017

Barokin ajan mestarisäveltäjä, saksalainen Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) on yksi koko taidemusiikin historian merkittävimpiä säveltäjiä. Hän asui koko elämänsä saksankielisellä alueella. Elinaikanaan Bachia pidettiin taitavana muusikkona ja säveltäjänä, mutta hänen teoksensa eivät nousseet vielä maailmanmaineeseen, vaan muusikkous oli arkinen ammatti. Osasyynä Bachin tuntemattomuuteen oli, että sen aikaisille soittimille Bachin teokset olivat varsin haastavia ja osin tämän takia niitä esitettiin harvakseltaan. Bach itsekin suhtautui osaan teoksistaan lähes kertakäyttöteoksina, sillä tuohon aikaan musiikki oli usein tiettyyn tilaisuuteen sävellettyä viihdykettä. Bachin tiedetään säveltäneen elinaikanaan yli 1 000 teosta kymmenille eri soittimille. Bachin erityisosaaminen näkyi erityisesti hänen säveltämissään fuugissa.

Pitkän linjan muusikkosuvun vesa

Bach syntyi musikaaliseen sukuun, jossa oli useita pitkän linjan kaupunkimuusikoita. Muusikon ammatti tuntui periytyvän vahvasti ja Bach ottikin ensimmäiset askeleensa musiikin maailmaan isänsä johdolla. Bachin isä kuitenkin kuoli pojan ollessa 10-vuotias ja orvoksi jäänyt Bach muutti Ohrdruffin kaupunkiin isoveljensä Johann Cristophin luokse asumaan ja opiskelemaan. Isoveli toimi kaupungissa urkurina ja alkoi opettaa taitojaan myös nuoremmalle Bachille. Nuoren Bachin musikaalisuus avasi hänelle tien kouluun, sillä kauniin lauluäänensä perusteella Johann Sebastian ansaitsi vapaaoppilaspaikan paikallisessa koulussa. Myöhemmin hän sai jatkaa opintojaan viulistin taitojensa ansiosta, sillä koulun orkesterissa tarvittiin hänen panostaan.

Itsepäinen luonne ja tinkimätön asenne veivät toisinaan vaikeuksiin

Ammattimuusikkona Bachin ensimmäiset työt olivat urkujensoittajana. Luonteeltaan Johann Sebastian oli tunnetusti varsin itsepäinen ja hankaluuksitta ei sujunut myöskään yhteistyö kirkkoneuvoston kanssa. Tinkimätön käsitys siitä, miten Bach halusi muusikkouttaan toteuttaa, vei Bachin jopa kerran vankilaan asti. Tuolloin Bach toimi konserttimestarina, mutta ei voinut hyväksyä työhön liittyviä vaatimuksia. Hän kirjoitti värikkään eroanomuksen, jonka johdosta hänen työnantajansa toimitti hänet kuukaudeksi vankilaan.

Itsepäinen luonne ja tinkimätön asenne veivät toisinaan vaikeuksiin

Laaja musiikintuntemus näkyy upeasti Bachin sävellyksissä

Bach ehti toimia elämässään ainakin kanttorina, musiikinopettajana, säveltäjänä ja kapellimestarina. Musiikin eri muodot ja rakenteet tulivat hänelle tutuiksi ja tämän näkee myös hänen monipuolisesta sävellystyöstään. Bachin tuotantoon kuuluu niin passioita, messuja kuin oratorioitakin. Hän oli kiinnostunut myös italialaisista konsertoista ja ranskalaisista tanssisarjoista. Musiikin historian asiantuntijana hän hallitsi fuugan ja barokin kontrapunktin.

Sokeutuminen ja kuolema päättivät barokin aikakauden

Bachin viimeisinä elinvuosina hänen näkönsä heikkeni merkittävästi ja hänen kirjoittamistaan nuoteista oli vaikea saada selvää. Nykyään uskotaan, että Bach sairasti kaihia, joka on monien iäkkäiden vaivana ja heikentää näkökykyä. Bachilla se aiheutti lähes täydellisen sokeuden vuoteen 1750 mennessä. Tuohon aikaan sairautta ei kuitenkaan tunnettu ja Bach haki apua kiertävältä lääkäriltä, joka valitettavasti osoittautui puoskariksi ja oli sokeuttanut ihmisiä useissa eri maissa pieleen menneiden leikkausten myötä. Näin tapahtui myös Bachin kohdalla. Leikkaus vei häneltä viimeisenkin näkökyvyn ja lopulta Bach kuoli leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin.

Sokeutuminen ja kuolema päättivät barokin aikakauden

Mestarisäveltäjän perintö jäi elämään

Elämänsä aikana Bach koki itse olleensa muiden sukulaistensa tavoin vain työnsä hyvin hoitava muusikko ja sellaisena häntä kohtelivat myös muut aikalaiset. Bachilla oli kaksikymmentä lasta, joista suuri osa oli isänsä tavoin muusikoita ja säveltäjiä, monet heistä ovat tehneet mittavan säveltäjän uran myöhemmin. Osasta heistä tuli jo Bachin elinaikana isäänsä kuuluisampia, vaikkakin myöhemmin Bachin sävellysten arvoa alettiin todella ymmärtää ja hänet nostettiin aivan omaan luokkaansa. Bachia alettiin pitää yhtenä musiikkihistorian tärkeimmistä säveltäjistä ja hänen vaikutuksensa barokkimusiikkiin onkin kiistaton. Bach on todellinen mestarisäveltäjä, joka kehitti barokin ajan musiikin huippuunsa. Aikakauden katsotaan loppuneen hänen kuolemaansa.

Filed in: Uutiset

About the Author:

Comments are closed.